Cyfrowa Gmina to nowy program uruchomiony w październiku 2021 r. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Dzięki programowi wszystkie gminy w Polsce mają możliwość otrzymania dofinansowania na cyfryzację urzędów, edukację urzędników oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. Wychodząc na przeciw założeniom projektu oraz potrzebom samorządów w zakresie podnoszenia cyberodporności Polski Klaster Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland wraz z polskimi przedsiębiorcami zrzeszonymi w klastrze uruchomił projekt Cyberbezpieczna Gmina. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą, która pomoże Państwu wybrać najlepsze rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo cyfrowe gminy. 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE CYFROWA GMINA

CEL

Dofinansowanie na zadania związane z cyfryzacją i edukacją cyfrową urzędów oraz analizę stanu cyberbezpieczeństwa i zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządom.

DLA KOGO

Program Cyfrowa Gmina skierowany jest do wszystkich gmin w Polsce (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich).

BUDŻET

Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosi 100 tys. Zł, natomiast maksymalna 2 mln zł. Dofinansowanie przybiera formę grantu, pokrywającego do 100% wydatków kwalifikowanych wyróżnionych w projekcie.

HARMONOGRAM

Konkurs podzielony jest na 3 rundy, każda gmina będzie miała wyznaczoną dla siebie rundę.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić za pomocą Generatora Wniosków Grantowych, zamieszczonego na stronie internetowej programu Cyfrowa Gmina

Jak możemy pomóc Twojej gminie:

Konsultacje

W ramach projektu Cyberbezpieczna Gmina oferujemy przedstawicielom gmin konsultacje w zakresie sporządzania wniosku, wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań oraz pomoc w sporządzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa w gminie.

Edukacja

Prowadzimy cykliczne webinaria edukacyjne podnoszące świadomość cyberbezpieczeństwa dedykowane gminom. Publikujemy również materiały edukacyjne i case study przygotowane przez ekspertów z rynku cyberbezpieczeństwa, które będą przydatne w wypełnianiu założeń programu Cyfrowa Gmina.

Praktyczne rozwiązania

Wskazujemy najnowsze i najlepsze rozwiązania z zakresu cyberbezpiezczeństwa istniejące na polskim rynku. Oferujemy pomoc w rozpoczęciu współpracy ze sprawdzonymi, godnymi zaufania dostarczycielami rozwiązań cyfrowych.

Cyberbezpieczna Gmina z #CyberMadeInPoland    Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Klaster Cyberbezpieczeństwa Cybermadeinpoland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków, wpisany w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000854192 NIP: 6762583919 REGON: 386754317, email: office@cybermadeinpoland.pl

    Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można znaleźć pod linkiem.