Polski Klaster Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland w ramach projektu Cyberbezpieczna Gmina oferuje Państwu wsparcie na każdym etapie składania wniosku. Dzięki naszej specjalizacji i doświadczeniu firm zrzeszonych w Klastrze, jesteśmy w stanie wesprzeć Państwa od momentu rozpisywania i składania wniosku, poprzez pomoc w sporządzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa, kończąc na zaproponowaniu konkretnych rozwiązań dopasowanych do potrzeb gminy

Jesteśmy świadomi wielu różnorodnych wyzwań, przed jakimi stoją gminy, dlatego konsultacje będą dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego urzędu. 

Zachęcamy do kontaktu – z chęcią poznamy Państwa potrzeby w zakresie cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Klaster Cyberbezpieczeństwa Cybermadeinpoland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wilhelma Feldmana 4/9-10, 31-130 Kraków, wpisany w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000854192 NIP: 6762583919 REGON: 386754317, email: office@cybermadeinpoland.pl

  Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można znaleźć pod linkiem.

  Oferujemy wsparcie w zakresie:

  • diagnozy cyberbezpieczeństwa gminy
  • pisania oraz składania wniosku o dofinansowanie
  • wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań
  • konsultacji merytorycznych wniosku