Usługa polega na utrzymaniu i zarządzaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), w tym ochrony danych osobowych poprzez pełnienie roli wirtualnego Oficera Bezpieczeństwa (vCISO). W ramach usługi realizowane jest bieżące doradztwo oraz czynności operacyjne obejmujące nadzór, utrzymanie i zarządzanie SZBI, prowadzenie audytów i sprawdzeń wewnętrznych i zewnętrznych (u dostawców). Usługa obejmuje opiniowanie wymagań bezpieczeństwa i RODO, konsulting oraz wsparcie w rozwiązywaniu incydentów bezpieczeństwa informacji. Dodatkowo dla podmiotów planujących ekspansję zagraniczną realizujemy szczegółową, wieloaspektową analizę działań podmiotu w zakresie szans i ryzyk związanych z ekspansją na rynki zagraniczne. Obejmuje strategiczny, organizacyjny, prawny i technologiczny due dilligence, którego celem jest ocena stabilności i odporności organizacji na rynkach zagranicznych. Usługa obejmuje oceny ochrony prywatności, środowiska regulacyjnego oraz systemów bezpieczeństwa i ciągłości działania.